KYOTO 2012 Japonia po raz pierwszy Japan for the fist time